Taktika postupanja zaštitara u bankama

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
zaštitar

Iako se radi o izuzetno važnoj materiji gdje prigodom vršenja kaznenih djela razbojništava gube živote zaštitari i policajci, do sada je bilo vrlo malo pisanih radova na tu temu, a tek smo nedavno mogli pročitati u časopisu Zašita jedan članak pod naslovom „Kako zaštititi zaštitare po bankama“, kao da ne bi trebalo biti obratno.
Nažalost, zakonodavac je tek formalno riješio neke stvari suhoparnim, pravnim propisima, koji ne idu dalje od nabrajanja dopuštenog i zabranjenog i predviđenih sankcija, dok je suština postupanja ostavljena na dogovor (formalni ugovor) između zaštitarske kuće (vlasnika) i predstavnika banaka. Kod njih je prije svega zona interesa broj angažiranih zaštitara, cijena rada (sa i bez PDV-a), a definitivno je odsustvo poznavanja materije poput fenomenologije, etiologije kriminaliteta, modusa operandi počinitelja, karakteristike kaznenog djela i počinitelja i s tim u vezi najpodesnija sredstva zaštite, osim tjelesne.
Suštinsko bavljenje ovom problematikom je prebačeno na niže razine rukovoditelja u zaštitarskim kućama, kod kojih je također prisutno pomanjkanje znanja o ovoj problematici. Na toj razini se kreiraju naputci po kojima postupaju zaštitari i često se događa da se njihovo postupanje od banke do banke bitno razlikuje formalno i sadržajno, a što je najgore, razlike su uočljive i od poslovnice do poslovnice iste banke.
Posebice ima lutanja kada se radi o pozicioniranju zaštitara u novčarskim institucijama.
Takvoj praksi definitivno treba stati na kraj.

Počinitelji:

razbojnik
– Razbojništva vrše pojedinci (ili grupe) naoružani i vrlo opasni. – Dio njih su sudjelovali u Domovinskom ratu i vični su i skloni uporabi oružja. – U pravilu su pod utjecajem alkohola ili droga (psihostimulansa). – U prednosti su nad zaštitarima jer točno znaju koju će poslovnicu i kada napasti. – Višekratno izviđaju kako bi otkrili sve eventualne propuste u osiguranju i organizirali sebi bijeg s mjesta događaja. – Oružani prepad traje od 1-3 minute, za koje vrijeme bez obzira na eventualni aktivirani tihi alarm niti policija (5-15 minuta) niti zaštitari (15-30) minuta, ne mogu doći na intervenciju za vrijeme izvršenja, što je u pravilu i bolje, jer bi moglo doći do težih posljedica (RBA Sesvete). – Počinitelji biraju manje banke kao objekt napada (10 – 15 zaposlenih), uglavnom one kod kojih je vidljivost iz vana mala ili nikakva, ne nužno na periferiji, često su to poslovnice koje se nalaze na podestu i do kojih se prilazi stepenicama. – Vrijeme izvršenja je 1-2 sata nakon otvaranja poslovnice banke, te isto toliko prije zatvaranja, rijetko je u sredini dana, ali nije isključeno. – Maskiraju se van dometa nadzornih kamera (osim nekih atipičnih počinitelja, koji su ubrzo i uhvaćeni od strane policije) – U pravilu djeluju samo unutar, a vrlo rijetko izvan prostorija banke

Imajući u vidu naprijed navedeno, moguće je zaključiti nekoliko stvari. Pravilnom sigurnosnom prosudbom (kriminalističkom, ne tehničkom) moguće je predvidjeti sa velikom sigurnošću potencijalne objekte napada razbojnika. Na te objekte je potrebno primijeniti gro mjera zaštite koje bi morale dati rezultate u odvraćaju počinitelja.
Naime, svakome je jasno da npr. Zagrebačka banka na Trgu bana Josipa Jelačića ili ona u Jurišićevoj ulici teško mogu biti objektom napada, ali zato znamo barem 5 njih koje mogu sutra u jutro biti objektom napada. Nažalost, mjere zaštite koje se poduzimaju su u pravilu jedinstvene, pa u nekim segmentima (kvaliteta zaštitara, tehnika i dr.) u ovim većima je i na višoj razini.

Postupanje zaštitara

 
 

S obzirom na karakter kaznenog djela, način pripreme i izvršenja počinitelja, ali i neke druge čimbenike, postupak zaštitara možemo, uvjetno, podijeliti u tri faze i to:

1. Faza prije izvršenja kaznenog djela – faza prevencije

Tu se radi o potrebi poznavanja vremenske disperzije izvršenja razbojništava u banke, zaštitar, koji u pravilu radi i do 12 sati dnevno, ne može biti jednako koncentriran, usmjeren, pažljiv i sl. cijelo vrijeme, ali u kritično vrijeme nakon otvaranja poslovnice ne smije u istoj čitati novine te ne primijetiti počinitelja kako ulazi naoružan, a onda instinktivno skočiti na njega i dovesti u opasnost svoj i tuže živote.
U to vrijeme zaštitar treba biti ispred svoje banke, pratiti ulazak stranaka, djelovati preventivno, te svojom nazočnošću odvratiti potencijalnog počinitelja od izvršenja kaznenog djela, tim prije što mu je osnovna zadaća da uoči napadača prije nego ovaj uoči njega, odnosno da ga uoči prije nego se ovaj maskira van dometa sigurnosnih kamera.
Zaštitaru treba omogućiti da zatvori (zaključa) vrata banke u slučaju uočavanja opasnosti u vidu naoružanog napadača. Također, će pratiti i sva sumnjiva vozila koja bi se mogla zaustaviti ispred banke (automobili, motori). O svim zapažanjima, a pogotovo kada se uoči napadač, odmah, bez odgode mora zvati policiju, a ne svoje pretpostavljene u zaštitarskoj firmi, za što mu se mora osigurati mobilni telefon.

2. Faza za vrijeme izvršenja kaznenog djela

Ukoliko je faza prevencije iz bilo kojega razloga zakazala, te je došlo do ulaska naoružanog napadača ili više njih u prostorije banke, već ranije treba biti dogovoren postupak, a djelatnici u tom pravcu educirani, da se bez odgode pritisne panik alarm, a drugi postupci, bez panike i izazivanja potencijalne opasnosti za klijente, sebe i dr. osobe, provociranjem počinitelja (vađenjem oružja, neizvršavanjem zapovjedi počinitelja i sl.) trebaju biti u funkciji izvršavanja naredbi razbojnika.
Tom prigodom treba paziti i pokušati zapamtiti što više detalja koji bi mogli pomoći policiji pri identifikaciji istih, kao što su sve izgovorene riječi, posebice naglasci kojima bi ih se moglo geografski locirati, zatim ako ih ima više, često se desi da se zovu imenom, probati zapaziti neke osobne znakove vidljive van sredstava za maskiranje, poput tetovaža, ožiljaka i sl. Način  hoda, oružje koje koriste, visina, tjelesna građa i druge karakteristike, koje su često manjkavo zabilježene snimkama video nadzora.

Nije na odmet za napomenuti, da je provedenim mnogobrojnim razgovorima, pregledom banaka i dr. utvrđeno da zaštitari često nemaju čak ni stalno mjesto gdje su smješteni, pa bi, kao jedna od mjera u podizanju razine sigurnosti svakako trebala biti da imaju svoju prostoriju s video nadzorom, putem kojeg bi mogli pratiti što se događa u prostorijama banke, a često to i nije vezano za kaznena djela, već je, između ostalog, njihova zadaća i sprječavanje narušavanja Javnog reda i mira.

3. Faza nakon izvršenja kaznenog djela razbojništva

Nakon izvršenog kaznenog djela, zaštitar bi morao doći do izlaza iz banke i pokušati vidjeti u kojem pravcu i kojim vozilom su se počinitelji udaljili. Nakon toga, bez odgode naziva policiju (opet ne svoje šefove i operativni centar, koje će kasnije obavijestiti o događaju), temeljem ovlasti koje proizlaze iz Zakona o privatnoj zaštiti osigurati će mjesto događaja, između ostaloga i na način da zadrži sve svjedoke do dolaska policije, te pruži eventualnu prvu pomoć osobama kojima bi takva mogla biti potrebna.
Nikako se ne bi smjelo desiti da zaštitar, nakon što počinitelji bježe iz banke uporabi vatreno oružje i puca za njima (takvih slučajeva je bilo), a i inače u zatvorenom prostoru, gdje ima više ljudi, uporaba vatrenog oružja ne dolazi u obzir osim, ali stvarno iznimno, ali to je posebna situacija, jedna od 1000.

Na kraju, ne mogu po tko zna koji puta ne spomenuti da je nemoguće očekivati od zaštitara pravilno postupanje ukoliko prethodno nemamo kvalitetno vođenje istog od strane njegovih nadležnih rukovoditelja (od nadzornika, koordinatora, pa do direktora operative).
S druge pak strane, veliki sustavi (poput ZABA-e, ne bi smjeli imati samo jednog partnera u zaštiti svojih objekata, jedan od razloga za to je i činjenica da njegovu uslugu nemaju s kim komparirati).
Nadalje, zaštitar u tako važnoj ulozi mora biti specijalistički educiran (mnogi nemaju niti osnovna znanja), on mora biti posebno selekcioniran (sigurnosno, psihofizički, voljno), te na kraju, ali ne manje važno, posebno stimuliran.

O meni

Preko 25 godina u policiji i to na najodgovornijim radnim mjestima, poput načelnika na 3 policijske postaje, šefa Odsjeka za suzbijanje razbojništva, te dugo godina kao načelnik kriminalističke policije u Zagrebu. Zbog iznimnih zasluga i uspjeha u radu  višekratno odlikovan od strane prvog Predsjednika RH dr. Franje Tuđmana.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Popularno na blogu

Nešto vas zanima?

Scroll to Top